WARTO ROZKWITAĆ W „SŁONECZNIKU”

W Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym „Słonecznik” w Lublinie prowadzone jest profilowane kształcenie artystyczne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych każdego dziecka, a również edukacja włączająca w nurcie arteterapii dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym. Bazujemy na wieloletnim doświadczeniu w edukacji przedszkolnej, a także działalności artystycznej i terapeutycznej.

Jesteśmy nowoczesną placówką o wysokim standardzie bazującym na idei kształtowania dziecięcego świata stworzonego ze wspaniałych doznań artystycznych i idei inkluzji- współistnienia w społeczności osób o różnych potrzebach rozwojowych.

Mając świadomość jak ważne dla dziecka w wieku przedszkolnym jest środowisko, w jakim przebywa tworzymy miejsce pełne możliwości rozwoju estetycznego oraz zapewniamy opiekę wykwalifikowanej i zaangażowanej kadry, dla której praca z dziećmi jest pasją. Stawiamy na współpracę z rodzicami, których uważamy za równoprawnych partnerów w tworzeniu przestrzeni edukacyjnej naszego Przedszkola. Pragniemy aby dzieci czuły się w naszej placówce bezpiecznie, rozwijały się harmonijnie i czuły się spełnionymi odbiorcami i twórcami sztuki.