Opiekę nad dziećmi w „Słoneczniku” powierzamy licznej, wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze. Nasi nauczyciele to osoby, dla których praca z dziećmi jest pasją. Pracujemy w zespole osób kreatywnych, kochających dzieci, cieszących się pracą i tworzących „domową” atmosferę pełną szczęścia i radości. To właśnie dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu, kompetencjom w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, kulturze osobistej i możliwościom artystycznym, a także wiedzy w zakresie kształcenia specjalnego dzieci o specyficznych potrzebach rozwojowych tworzymy miejsce niezwykłe. W „Słoneczniku” kierujemy się zasadą wzajemnej życzliwości, indywidualnego podejścia, troski i konsekwencji, a także dbałości o holistyczny rozwój w zakresie zarówno wychowania jak i edukacji Państwa dzieci.

mgr Andrzej Woźniacki

Właściciel Przedszkola
Dyrektor Zarządzający

Jest absolwentem Szkoły Muzycznej  im. T. Szeligowskiego w Lublinie, Wydziału Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie na kierunku biologia oraz studiów podyplomowych z informatyki na AGH w Krakowie i matematyki na UMCS w Lublinie, ukończył kurs kwalifikacyjne z zakresu zarządzania oświatą i wiele szkoleń i kursów z zakresu metodyki pracy z dziećmi. Współpracując ze stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz jakości edukacji prowadził warsztaty pedagogiczne oraz informatyczne dla nauczycieli, w których wzięło udział ponad 5000 nauczycieli. To nauczyciel z dwudziestoletnim stażem pracujący na wszystkich poziomach edukacji (edukacja przedszkolna, szkoła podstawowa, szkoły maturalne, kształcenie dorosłych), matematyk i informatyk- specjalista TIK, muzyk i rytmik, którego doświadczenia we własnej twórczości artystycznej oraz pracy artystycznej z dziećmi pozwalają tworzyć atmosferę pracy ze Sztuką. W swojej pracy z dziećmi kieruje się zasadą najwyższej jakości i konsekwencji, co pozwala dzieciom na zdobywanie laurów w dziedzinach, które wspólnie zgłębiają. To on odpowiada za przestrzeń artystyczną tworzoną w Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym „Słonecznik”, dba aby dzieci rozwijały się w kontakcie z prawdziwą Sztuką i stawały się świadomymi odbiorcami i twórcami Kultury. Własną działalność gospodarczą prowadzi od roku 2000, a jedną ze znaczących jej gałęzi zawsze była działalność edukacyjna i artystyczna. Współtworzył Przedszkola Niepubliczne „Aniołek” w Łęcznej i Kijanach gdzie przez wiele lat pełnił nadzór pedagogiczny, a obecnie pełni funkcję wicedyrektora. Jest członkiem Stowarzyszenia Chorągiew Zamku w Zawieprzycach, w którym zajmuje się edukacją historyczną oraz odpowiada za realizacje w zakresie działania teatru amatorskiego specjalizującego się w widowiskach historycznych.  Prywatnie jest szczęśliwym mężem i dumnym ojcem nastoletniego Antka, pasjonuje się rekonstrukcją historyczną, jazdą na rowerze oraz bieganiem – zawsze można go spotkać na słynnych lubelskich Dychach do Maratonu.

mgr Anna Skrzypek-Woźniacka

Dyrektor Metodyczny

Ukończyła studia magisterskie z języka polskiego i logopedii, studia podyplomowe z neurologopedii, kursy kwalifikujące w zakresie zarządzania oświatą, oligofrenopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju oraz wiele innych kursów, szkoleń i form kształcenia, głównie w zakresie pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym, zarządzania zespołami ludzkimi. Od ponad dwudziestu lat pracuje na wszystkich poziomach edukacji, począwszy od wczesnej interwencji logopedycznej, poprzez terapię dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, po zajęcia edukacyjne z młodzieżą, a także szkolenia dla dorosłych. Pracowała jako terapeuta, nauczyciel, a następnie jako inspektor ds. oświaty, obecnie jest

współwłaścicielem i dyrektorem ds. pedagogicznych Przedszkoli Niepublicznych „Aniołek”, twórcą ich programu edukacyjnego i terapeutycznego.

To ona odpowiada za ofertę edukacyjną, wychowawczą i terapeutyczną w Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym „Słonecznik”,  dba aby każde dziecko było traktowane indywidualnie i z troską. Wciela w życie ideę inkluzji realizowaną poprzez edukację włączającą dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym w działania naszego Przedszkola. Jest twórcą autorskich programów przedszkolnych, które realizujemy w placówce.

Mówi, że najbardziej na świecie kocha dzieciaki więc praca z nimi to dla niej przyjemność i nagroda, a nie wysiłek. Wierzy w ludzi, dlatego chętnie rozmawia, słucha propozycji Rodziców i stara się aby ostateczny kształt przedszkola był efektem naszych wspólnych marzeń wcielonych w życie.

Poza pracą w przedszkolu realizuje swoje pasje pełniąc funkcję prezesa Stowarzyszenia Chorągiew Zamku w Zawieprzycach, które zajmuje się edukacją historyczną, działa na rzecz kobiet, między innymi w Klubie Kobiet z Pasją, organizuje liczne akcje charytatywne wiedząc, iż zawsze jest ktoś kto może czekać na naszą wyciągniętą z pomocą dłoń.

Prywatnie jest szczęśliwą żoną równie aktywnego co ona męża i dumną mamą nastoletniego Antka, który był inspiracją do stworzenia przedszkoli. Wolny czas w jej życiu jest niezbyt częstym zjawiskiem ale kiedy tylko może czyta, pisze, gotuje, słucha muzyki, a najchętniej spotyka się z przyjaciółmi i podróżuje.

mgr Iga Wysokińska-Guz

Nauczyciel przedszkola

Absolwentka studiów wyższych na UMCS z zakresu Politologii, Pedagogicznych Studiów Kwalifikacyjnych oraz Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego. Pani Iga w 2018 roku uzyskała awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego. Ukończyła liczne kursy oraz warsztaty w zakresie pracy z dziećmi i rodzicami, m.in. uczestniczyła w warsztatach „Zabawa Inspirująca Rozwój” organizowanych przez Przylądek Dobrej Nadziei, prowadzonych przez pana Adriana Borowika. Brała udział w szkoleniu „Dzieci i młodzież z Autystycznym Spektrum Zaburzeń (ASD) – strategie diagnostyczne, edukacyjne i terapeutyczne.” organizowanym przez Słoneczko Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej. Uczestniczyła w szkoleniu „Zabawy i ćwiczenia wspomagające poznawanie otaczającego świata” oraz wielu innych.

Pani Iga systematycznie uczestniczy w warsztatach, szkoleniach, kursach oraz konferencjach dzięki którym pogłębia swoją wiedzę, zdobywa nowe umiejętności oraz wzbogaca swój warsztat pracy. Pracę w przedszkolu traktuje jako realizację życiowego powołania, a praca z dziećmi dostarcza jej wiele radości i satysfakcji. Łatwo nawiązuje kontakty z dziećmi. Jest osobą cierpliwą i opanowaną. Do pracy z najmłodszymi podchodzi z wielkim zaangażowaniem. Zależy jej szczególnie na tym by dawać dzieciom ciepło i poczucie bezpieczeństwa. Jest otwarta na nowe wyzwania. Ma pogodne usposobienie oraz pozytywne nastawienie do pracy. Pani Iga jest osobą niezwykle pomysłową organizującą zajęcia dla dzieci w sposób kreatywny i nieszablonowy. To osoba otwarta, stara się  podążać za indywidualnym tempem rozwoju dzieci, stale wykorzystywać  naturalny potencjał rozwojowy, który tkwi w najmłodszych. Ceni sobie współpracę z rodzicami, podkreśla znaczenie współdziałania na  szczeblu Rodzic-Dziecko-Nauczyciel. W swojej pracy stawia na naukę samodzielności i kształtowanie postawy otwartej u dzieci. Interesuje się zagadnieniami Montessori, psychologią oraz interakcjami społecznymi i technikami plastycznymi.

mgr Katarzyna Skrzypek

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Kolejną osobą zasilającą szeregi naszej kadry jest mgr Katarzyna Skrzypek – Nauczycielka wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeutka rewalidacji i edukacji osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, terapeutka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, diagnostka i terapeutka ręki, dogoterapeutka, trenerka EEG Biofeedback, terapeutka behawioralna, trenerka Sensoplastyki ® , Metody Dobrego Startu i Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

„Jestem osobą, która stale poszerza swoją wiedzę i kwalifikacje na licznych kursach i szkoleniach. Dodatkowo prowadzę także szkolenia, zwłaszcza dla Rodziców oraz kadry pedagogicznej. Działam społecznie zarówno na rzecz osób potrzebujących, jak również na rzecz zwierząt. Swoje bogate doświadczenie buduje na holistycznym podejściu do diagnozy i terapii wsparcia dzieci i młodzieży. Tworzę relacje bazując na otwartości i zrozumieniu na potrzeby drugiej osoby. Prywatnie jestem dumną mamą dwóch córek”

mgr Paula Korszla

„Nazywam się Paula Korszla, jestem psychologiem. Ukończyłam studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Udzielam wsparcia i konsultacji psychologicznych dla dzieci, młodzieży oraz rodziców. Swoją pracę opieram na akceptacji, empatii i zaufaniu. Celem mojej pracy jest wspieranie potencjału dziecka, a także udzielanie wskazówek oraz podpowiedzi wychowawczych rodzicom.

mgr Dominika Wójtowicz

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Nauczyciel przedszkola

„Jestem absolwentką studiów pedagogicznych na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją dzieci o specjalnych potrzebach, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka oraz Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika, autyzmem oraz zespołem Aspergera.

W celu podnoszenia swoich kwalifikacji systematycznie pogłębiam swoją wiedzę w zakresie terapii dzieci, w związku z czym ukończyłam liczne szkolenia oraz warsztaty doszkalające, m. in. Szkolenie z podstaw integracji sensorycznej w pracy nauczyciela, wychowawcy, opiekuna; Zmysłoterapia w zabawach i edukacji dziecka; Nowe technologie w pracy nauczyciela; Mediacje szkolne, oświatowe i rówieśnicze; Komunikacja interpersonalna z elementami asertywności, Kurs ,,Tańce regionalne”, Trening Zastępowania Agresji oraz  Trener TUS – Trening Umiejętności Społecznych.

W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuję kreatywne metody i formy pracy z dziećmi, które umożliwiają ich naturalny i wszechstronny rozwój oraz rozbudzają w najmłodszych ciekawość otaczającego świata. W pracy z dziećmi ważne są dla mnie ich możliwości rozwojowe oraz mocne strony, a także kształtowanie samodzielności dzieci w różnych sferach aktywności. Interesuję się alternatywnymi metodami nauczania oraz psychologią rozwojową”

mgr Paulina Michowska

Nauczyciel wspomagający – terapeuta wiodący

Ciocia Paulina – Absolwentka studiów wyższych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II z zakresu Pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i resocjalizacji oraz Bezpieczeństwa Narodowego. Posiada uprawnienia potwierdzające kompetencje w zawodzie opiekuna dziecięcego.

Ponadto, odbyła wiele szkoleń i kursów między innymi „Integracja sensoryczna, kluczem do optymalnego rozwoju dziecka”,  „Uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – kształtowanie środowiska edukacyjnego i wychowawczego”, „Zabawy i ćwiczenia korygujące wady postawy” oraz inne. Posiada uprawnienia na wychowawcę placówek wakacyjnych – wychowawcę kolonijnego, przez długi okres związana z tańcem i sportem.  Odbyła kurs uprawniający do przeprowadzania pierwszej pomocy przedmedycznej. A także uczestniczyła w warsztatach rozwijających kompetencje interpersonalne, społeczne i przedsiębiorcze.

Podczas studiów była koordynatorem i organizatorem projektu „Dawne zabawy dziecięce” w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki w 2013 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz wielu innych inicjatyw. Odbyła praktyki studenckie w Placówce Wsparcia Dziennego Ośrodka nr 1 „Teatr” prowadzonego przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie. Pełniła funkcję wolontariusza w świetlicy środowiskowej pomagając w procesie wychowania dzieci i młodzieży oraz wspierała je w procesie socjalizacji.

Obecnie doktorantka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, kontynuuje naukę w zakresie Nauk Społecznych, prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami oraz angażuje się w życie wspomnianej uczelni.

mgr Magdalena Szymczyk

Nauczyciel wspomagający – terapeuta wiodący

Jestem absolwentką studiów pedagogicznych I stopnia ze specjalnością pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością resocjalizacja z socjoterapią.  W czasie nauki działałam czynnie w wolontariacie pomagając i opiekując się dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Brałam także udział w warsztatach terapeutyczno-integracyjnych zorganizowanych dla  dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami wykorzystując metodę hipoterapii. Ponadto w trakcie studiów uczestniczyłam w szkoleniach z Treningu Interpersonalnego i  Treningu Redukcji Stresu. Posiadam certyfikat w zakresie Kształtowania kompetencji informatycznych związanych z wyszukiwaniem i zarządzaniem informacjami o efektach uczenia się. Odbyłam praktyki w różnych placówkach oświatowych między innymi w Publicznej Szkole Podstawowej w Kowali, czy Młodzieżowym Domu Kultury co pozwoliło mi na poszerzenie wiedzy, nabycie nowych umiejętności oraz dostrzeżenie różnych form pracy z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Od zawsze miałam kontakt z dziećmi i interesowałam się pracą z nimi. W moich działaniach zależy mi na jak najpełniejszym zrozumieniu potrzeb każdego dziecka oraz efektywnym wspieraniu w jego rozwoju.