Opiekę nad dziećmi w „Słoneczniku” powierzamy licznej, wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze. Nasi nauczyciele to osoby, dla których praca z dziećmi jest pasją. Pracujemy w zespole osób kreatywnych, kochających dzieci, cieszących się pracą i tworzących „domową” atmosferę pełną szczęścia i radości. To właśnie dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu, kompetencjom w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, kulturze osobistej i możliwościom artystycznym, a także wiedzy w zakresie kształcenia specjalnego dzieci o specyficznych potrzebach rozwojowych tworzymy miejsce niezwykłe. W „Słoneczniku” kierujemy się zasadą wzajemnej życzliwości, indywidualnego podejścia, troski i konsekwencji, a także dbałości o holistyczny rozwój w zakresie zarówno wychowania jak i edukacji Państwa dzieci.

mgr Andrzej Woźniacki

Właściciel Przedszkola
Dyrektor Zarządzający

Jest absolwentem Szkoły Muzycznej  im. T. Szeligowskiego w Lublinie, Wydziału Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie na kierunku biologia oraz studiów podyplomowych z informatyki na AGH w Krakowie i matematyki na UMCS w Lublinie, ukończył kurs kwalifikacyjne z zakresu zarządzania oświatą i wiele szkoleń i kursów z zakresu metodyki pracy z dziećmi. Współpracując ze stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz jakości edukacji prowadził warsztaty pedagogiczne oraz informatyczne dla nauczycieli, w których wzięło udział ponad 5000 nauczycieli. To nauczyciel z dwudziestoletnim stażem pracujący na wszystkich poziomach edukacji (edukacja przedszkolna, szkoła podstawowa, szkoły maturalne, kształcenie dorosłych), matematyk i informatyk- specjalista TIK, muzyk i rytmik, którego doświadczenia we własnej twórczości artystycznej oraz pracy artystycznej z dziećmi pozwalają tworzyć atmosferę pracy ze Sztuką. W swojej pracy z dziećmi kieruje się zasadą najwyższej jakości i konsekwencji, co pozwala dzieciom na zdobywanie laurów w dziedzinach, które wspólnie zgłębiają. To on odpowiada za przestrzeń artystyczną tworzoną w Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym „Słonecznik”, dba aby dzieci rozwijały się w kontakcie z prawdziwą Sztuką i stawały się świadomymi odbiorcami i twórcami Kultury. Własną działalność gospodarczą prowadzi od roku 2000, a jedną ze znaczących jej gałęzi zawsze była działalność edukacyjna i artystyczna. Współtworzył Przedszkola Niepubliczne „Aniołek” w Łęcznej i Kijanach gdzie przez wiele lat pełnił nadzór pedagogiczny, a obecnie pełni funkcję wicedyrektora. Jest członkiem Stowarzyszenia Chorągiew Zamku w Zawieprzycach, w którym zajmuje się edukacją historyczną oraz odpowiada za realizacje w zakresie działania teatru amatorskiego specjalizującego się w widowiskach historycznych.  Prywatnie jest szczęśliwym mężem i dumnym ojcem nastoletniego Antka, pasjonuje się rekonstrukcją historyczną, jazdą na rowerze oraz bieganiem – zawsze można go spotkać na słynnych lubelskich Dychach do Maratonu.

mgr Anna Skrzypek-Woźniacka

Dyrektor Metodyczny

Ukończyła studia magisterskie z języka polskiego i logopedii, studia podyplomowe z neurologopedii, kursy kwalifikujące w zakresie zarządzania oświatą, oligofrenopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju oraz wiele innych kursów, szkoleń i form kształcenia, głównie w zakresie pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym, zarządzania zespołami ludzkimi. Od ponad dwudziestu lat pracuje na wszystkich poziomach edukacji, począwszy od wczesnej interwencji logopedycznej, poprzez terapię dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, po zajęcia edukacyjne z młodzieżą, a także szkolenia dla dorosłych. Pracowała jako terapeuta, nauczyciel, a następnie jako inspektor ds. oświaty, obecnie jest

współwłaścicielem i dyrektorem ds. pedagogicznych Przedszkoli Niepublicznych „Aniołek”, twórcą ich programu edukacyjnego i terapeutycznego.

To ona odpowiada za ofertę edukacyjną, wychowawczą i terapeutyczną w Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym „Słonecznik”,  dba aby każde dziecko było traktowane indywidualnie i z troską. Wciela w życie ideę inkluzji realizowaną poprzez edukację włączającą dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym w działania naszego Przedszkola. Jest twórcą autorskich programów przedszkolnych, które realizujemy w placówce.

Mówi, że najbardziej na świecie kocha dzieciaki więc praca z nimi to dla niej przyjemność i nagroda, a nie wysiłek. Wierzy w ludzi, dlatego chętnie rozmawia, słucha propozycji Rodziców i stara się aby ostateczny kształt przedszkola był efektem naszych wspólnych marzeń wcielonych w życie.

Poza pracą w przedszkolu realizuje swoje pasje pełniąc funkcję prezesa Stowarzyszenia Chorągiew Zamku w Zawieprzycach, które zajmuje się edukacją historyczną, działa na rzecz kobiet, między innymi w Klubie Kobiet z Pasją, organizuje liczne akcje charytatywne wiedząc, iż zawsze jest ktoś kto może czekać na naszą wyciągniętą z pomocą dłoń.

Prywatnie jest szczęśliwą żoną równie aktywnego co ona męża i dumną mamą nastoletniego Antka, który był inspiracją do stworzenia przedszkoli. Wolny czas w jej życiu jest niezbyt częstym zjawiskiem ale kiedy tylko może czyta, pisze, gotuje, słucha muzyki, a najchętniej spotyka się z przyjaciółmi i podróżuje.

mgr Iga Wysokińska-Guz

Nauczyciel przedszkola

Absolwentka studiów wyższych na UMCS z zakresu Politologii, Pedagogicznych Studiów Kwalifikacyjnych oraz Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego. Pani Iga w 2018 roku uzyskała awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego. Ukończyła liczne kursy oraz warsztaty w zakresie pracy z dziećmi i rodzicami, m.in. uczestniczyła w warsztatach „Zabawa Inspirująca Rozwój” organizowanych przez Przylądek Dobrej Nadziei, prowadzonych przez pana Adriana Borowika. Brała udział w szkoleniu „Dzieci i młodzież z Autystycznym Spektrum Zaburzeń (ASD) – strategie diagnostyczne, edukacyjne i terapeutyczne.” organizowanym przez Słoneczko Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej. Uczestniczyła w szkoleniu „Zabawy i ćwiczenia wspomagające poznawanie otaczającego świata” oraz wielu innych.

Pani Iga systematycznie uczestniczy w warsztatach, szkoleniach, kursach oraz konferencjach dzięki którym pogłębia swoją wiedzę, zdobywa nowe umiejętności oraz wzbogaca swój warsztat pracy. Pracę w przedszkolu traktuje jako realizację życiowego powołania, a praca z dziećmi dostarcza jej wiele radości i satysfakcji. Łatwo nawiązuje kontakty z dziećmi. Jest osobą cierpliwą i opanowaną. Do pracy z najmłodszymi podchodzi z wielkim zaangażowaniem. Zależy jej szczególnie na tym by dawać dzieciom ciepło i poczucie bezpieczeństwa. Jest otwarta na nowe wyzwania. Ma pogodne usposobienie oraz pozytywne nastawienie do pracy. Pani Iga jest osobą niezwykle pomysłową organizującą zajęcia dla dzieci w sposób kreatywny i nieszablonowy. To osoba otwarta, stara się  podążać za indywidualnym tempem rozwoju dzieci, stale wykorzystywać  naturalny potencjał rozwojowy, który tkwi w najmłodszych. Ceni sobie współpracę z rodzicami, podkreśla znaczenie współdziałania na  szczeblu Rodzic-Dziecko-Nauczyciel. W swojej pracy stawia na naukę samodzielności i kształtowanie postawy otwartej u dzieci. Interesuje się zagadnieniami Montessori, psychologią oraz interakcjami społecznymi i technikami plastycznymi.

mgr Magdalena Szczechura

Nauczyciel przedszkola

Jestem absolwentką studiów I stopnia na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością tyflopedagogika i oligofrenopedagogika, a także studiów II stopnia na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. W czasie studiów współpracowałam z licznymi placówkami integracyjnymi i specjalnymi, zajmując się dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku od 1,5 do 18 lat. Ponadto, uczestniczyłam w kursach, poszerzając i doskonaląc swoje kwalifikacje. Ukończyłam m.in. kurs wychowawców kolonijnych, kurs opiekuna osób niewidomych, czy kurs animatora eventów. W swojej pracy stawiam na podkreślanie indywidualności każdego dziecka oraz rozwijanie jego predyspozycji i zainteresowań. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe i rolą nauczyciela jest tę wyjątkowość dostrzec i podkreślić. Z Przedszkolem Artystycznym jestem związana od 2016 roku.

mgr Paulina Kotarska

Logopeda, neurologopeda

Jestem ciocia Paulina. Ukończyłam studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku logopedia z audiologią. W przedszkolu pełnię rolę logopedy, a także asystenta dziecka niepełnosprawnego. Podczas studiów związana byłam z Naukowym Kołem Logopedów i Audiologów – w tamtejszej Poradni Logopedycznej prowadziłam terapię logopedyczną zarówno z dziećmi jak i z osobami dorosłymi. Odbyłam również praktyki logopedyczne w różnych placówkach oświatowych, przede wszystkim w przedszkolach i szkołach specjalnych, gdzie współpracowałam z wieloma specjalistami różnych dziedzin terapeutycznych i naukowych. Dzięki tym doświadczeniom wiem, że największą przyjemność odnajduję w pracy z dziećmi. Z uwagi na to, że posiadam także wykształcenie audiologiczne, do terapii logopedycznej dołączam także ćwiczenia słuchowe. Ponadto, jestem absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim – dzięki swojej muzycznej przeszłości nie stoję obojętnie wobec artystycznej strony naszego Przedszkola i chętnie „wplatam” elementy muzyczne w zabawy zdziećmi(zarówno te terapeutyczne). Jestem związana z Przedszkolem od maja 2018 roku

mgr Dominika Banach

Nauczyciel przedszkola

Jestem absolwentką studiów I stopnia na kierunku pedagogika ze specjalnością przedszkolną i wczesnoszkolną, a także studiów II stopnia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna ze specjalnością edukacji dzieci o specjalnych potrzebach. W trakcie studiów odbyłam liczne szkolenia oraz warsztaty doszkalające, m. in. Szkolenie z podstaw integracji sensorycznej w pracy nauczyciela, wychowawcy, opiekuna; Nowe technologie w pracy nauczyciela; Mediacje szkolne, oświatowe i rówieśnicze; Komunikacja interpersonalna z elementami asertywności, Kurs ,,Tańce regionalne”. Interesuję się alternatywnymi metodami nauczania oraz psychologią rozwojową. W mojej codziennej pracy stawiam przede wszystkim na kształtowanie samodzielności dzieci w różnych sferach aktywności.

mgr Paulina Michowska

Nauczyciel wspomagający – terapeuta wiodący

Ciocia Paulina – Absolwentka studiów wyższych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II z zakresu Pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i resocjalizacji oraz Bezpieczeństwa Narodowego. Posiada uprawnienia potwierdzające kompetencje w zawodzie opiekuna dziecięcego.

Ponadto, odbyła wiele szkoleń i kursów między innymi „Integracja sensoryczna, kluczem do optymalnego rozwoju dziecka”,  „Uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – kształtowanie środowiska edukacyjnego i wychowawczego”, „Zabawy i ćwiczenia korygujące wady postawy” oraz inne. Posiada uprawnienia na wychowawcę placówek wakacyjnych – wychowawcę kolonijnego, przez długi okres związana z tańcem i sportem.  Odbyła kurs uprawniający do przeprowadzania pierwszej pomocy przedmedycznej. A także uczestniczyła w warsztatach rozwijających kompetencje interpersonalne, społeczne i przedsiębiorcze.

Podczas studiów była koordynatorem i organizatorem projektu „Dawne zabawy dziecięce” w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki w 2013 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz wielu innych inicjatyw. Odbyła praktyki studenckie w Placówce Wsparcia Dziennego Ośrodka nr 1 „Teatr” prowadzonego przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie. Pełniła funkcję wolontariusza w świetlicy środowiskowej pomagając w procesie wychowania dzieci i młodzieży oraz wspierała je w procesie socjalizacji.

Obecnie doktorantka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, kontynuuje naukę w zakresie Nauk Społecznych, prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami oraz angażuje się w życie wspomnianej uczelni.

mgr Magdalena Szymczyk

Nauczyciel wspomagający – terapeuta wiodący

Jestem absolwentką studiów pedagogicznych I stopnia ze specjalnością pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością resocjalizacja z socjoterapią.  W czasie nauki działałam czynnie w wolontariacie pomagając i opiekując się dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Brałam także udział w warsztatach terapeutyczno-integracyjnych zorganizowanych dla  dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami wykorzystując metodę hipoterapii. Ponadto w trakcie studiów uczestniczyłam w szkoleniach z Treningu Interpersonalnego i  Treningu Redukcji Stresu. Posiadam certyfikat w zakresie Kształtowania kompetencji informatycznych związanych z wyszukiwaniem i zarządzaniem informacjami o efektach uczenia się. Odbyłam praktyki w różnych placówkach oświatowych między innymi w Publicznej Szkole Podstawowej w Kowali, czy Młodzieżowym Domu Kultury co pozwoliło mi na poszerzenie wiedzy, nabycie nowych umiejętności oraz dostrzeżenie różnych form pracy z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Od zawsze miałam kontakt z dziećmi i interesowałam się pracą z nimi. W moich działaniach zależy mi na jak najpełniejszym zrozumieniu potrzeb każdego dziecka oraz efektywnym wspieraniu w jego rozwoju.