Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Słonecznik” to najwyższa jakość kształcenia artystycznego realizowana poprzez kreatywne i kompetentne grono pedagogiczne, świetne wyposażenie placówki, innowacyjne metody pracy stosowane podczas realizacji autorskich programów kształcenia artystycznego.

Kształtujemy dzieci holistycznie kierując się indywidualnymi zdolnościami i potrzebami dzieci, zapewniamy im dostęp do kontaktu z prawdziwą Sztuką, pozwalamy poczuć się Twórcą. Pomagamy naszym Przedszkolakom odkrywać pasje, doświadczać różnorodności świata Sztuki, rozwijać swoje zmysły i emocje poprzez arteterapię. Wspieramy i motywujemy dzieci do samodzielnych działań twórczych czego wyrazem jest uczestnictwo w licznych konkursach i przedsięwzięciach o charakterze artystycznym (muzycznym, plastycznym, teatralnym, literackim).

Nasi podopieczni czerpią radość z obcowania ze Sztuką, bycia jej Twórcą i z przyjemnością uczestniczą w różnych formach prezentacji talentów i możliwości, konkursach i przeglądach ale ich poczucia szczęścia nie zaburzają wyniki i zajmowane miejsca. Uczymy dzieci, iż istotna jest radość z bycia częścią wydarzeń artystycznych, pokazujemy możliwość uczestniczenia bez stresu i lęku o zajmowane miejsca, subiektywne wyniki są kwestią mniej istotną ale oczywiście cieszymy się gdy udaje nam się odnieść sukces. Nasze Przedszkolaki są radosne i szczęśliwe, tworząc i uczestnicząc w wydarzeniach artystycznych w atmosferze zaufania i zabawy.

Program artystyczny Przedszkola skoncentrowany jest wokół bogatej oferty zajęć artystycznych i programów autorskich:

„JESTEM ARTYSTĄ”– program pobudzania kreatywności i twórczości dziecięcej poprzez umożliwianie wizyt w ośrodkach sztuki i kultury, a także czynnego uczestnictwa dzieci w działaniach twórczych.

„KURTYNA W GÓRĘ”– program spotkań dzieci z ciekawymi artystami , a także możliwość interakcji twórczych z zaproszonymi gośćmi, pokazuje możliwościach realizacji aspiracji artystycznych w życiu.

WARSZTATY ARTYSTYCZNE (każdego dnia w tygodniu odbywają się jedne z następujących zajęć):

  • zajęcia plastyczne z wykorzystaniem niestandardowych technik pracy i pełnym zaopatrzeniem dzieci w materiały,
  • zajęcia taneczne z wykorzystaniem technik Jaques’a Dalcroze’a, choreoterapii, tańca ludowego i logorytmiki;
  • zajęcia muzyczne Carla Orffa, Beti Strauss, muzykoterapii,
  • zajęcia teatralne, a w tym drama, techniki recytacji, ruch sceniczny, różne formy teatralne,
  • zajęcia rozwijające czy zabawy fundamentalne i montessoriańskie.