ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

W przedszkolu prowadzone jest profilowane kształcenie artystyczne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych każdego dziecka, a również edukacja włączająca w nurcie arteterapii dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym. Bazujemy na wieloletnim doświadczeniu w edukacji przedszkolnej, a także działalności artystycznej i terapeutycznej.

Jesteśmy nowoczesną placówką o wysokim standardzie bazującym na idei kształtowania dziecięcego świata stworzonego ze wspaniałych doznań artystycznych i idei inkluzji- współistnienia w społeczności osób o różnych potrzebach rozwojowych.

Mając świadomość jak ważne dla dziecka w wieku przedszkolnym jest środowisko, w jakim przebywa tworzymy miejsce pełne możliwości rozwoju estetycznego oraz zapewniamy opiekę wykwalifikowanej i zaangażowanej kadry, dla której praca z dziećmi jest pasją. Stawiamy na współpracę z rodzicami, których uważamy za równoprawnych partnerów w tworzeniu przestrzeni edukacyjnej naszego Przedszkola. Pragniemy aby dzieci czuły się w naszej placówce bezpiecznie, rozwijały się harmonijnie i czuły się spełnionymi odbiorcami i twórcami sztuki.

WARTO ROZKWITAĆ W „SŁONECZNIKU” wyróżnia nas:

 • dla nas dziecko jest bezcenną wartością,
 • „domowa”atmosfera szczęścia i radości,
 • kameralne grupy,
 • rodzic partnerem edukacyjnym,
 • dbałość o harmonijny rozwój dziecka,
 • dbałość o fizyczny rozwój dziecka /gimnastyka i codzienne spacery/,
 • edukacja artystyczna na najwyższym poziomie,
 • autorski program adaptacji „Rozkwitnij w Słoneczniku,”,
 • codzienne zajęcia z językiem angielskim,
 • spotkania ze światem Sztuki w Przedszkolu i podczas wyjazdów
 • kształtowanie postawy kreatywnego tworzenia Sztuki przez dzieci,
 • tworzenie środowiska inkluzji dla dzieci z niepełnosprawnościami,
 • edukacja włączająca dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym,
 • codzienna, indywidualna opieka logopedyczna,
 • zdrowe żywienie z programem samodzielności żywienia,
 • innowacyjne metody edukacji, rozwijające zajęcia dodatkowe,
 • nauczyciele z powołania,

WAŻNE KWESTIE ORGANIZACYJNE:

 • Przedszkole pełni usługi przez cały rok z przerwą wakacyjną w miesiącu lipcu (15 dni)
 • Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:30,
 • Przedszkole jest zamknięte w dni ustawowo wolne od pracy oraz tzw. dodatkowe dni wolne ustalone na podstawie kalendarza Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • Zasady organizacji pracy Przedszkola oraz rekrutacji dzieci określa Statut Przedszkola.
 • Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem pełni Kuratorium Oświaty w Lublinie.
 • Usługi świadczone w Przedszkolu są odpłatne.
 • Przedszkole zapewnia artystyczny profil kształcenia dziecka.
 • Przedszkole prowadzi edukację włączającą dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym,
 • Przedszkole zapewnia w pełni wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i edukację na najwyższym poziomie.