CZESNE na rok szkolny 2023/2024 

Wysokość czesnego w roku szkolnym 2023/2024 wynosi
600 zł
/ miesięcznie (dla rodzeństw przewidujemy zniżkę).

Rodzice dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym zwolnieni są z opłat
za czesne.

Prowadzimy bezpłatne zajęcia w ramach Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Cena czesnego obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego, które dla Państwa dzieci poprowadzi w pełni wykwalifikowana, pracująca innowacyjnie kadra;
 • naukę czytania metodami: symultaniczno-sekwencyjną, czytania globalnego, Dobrego Startu,
 • naukę języka angielskiego codziennie (nauka języka z lektorem 2 razy w tygodniu),
 • rytmikę – zajęcia umuzykalniające wprowadzające dzieci w świat i rytmu i melodii oraz przygotowujące do działań artystyczno-muzycznych;
 • stałą indywidualną opiekę logopedyczną nad dziećmi w profesjonalnie wyposażonym gabinecie logopedycznym;
 • zajęcia z religii realizowane w formie opowieści biblijnych poprzez pedagogikę zabawy (dla chętnych),
 • WARSZTATY ARTYSTYCZNE każdego dnia w tygodniu: zajęcia plastyczne z wykorzystaniem niestandardowych technik pracy i pełnym zaopatrzeniem dzieci w materiały, zajęcia taneczne z wykorzystaniem technik Jaques’a Dalcroze’a, choreoterapii, tańca ludowego i logorytmiki; zajęcia muzyczne Carla Orffa, Beti Strauss, muzykoterapii, zajęcia teatralne, a w tym drama, techniki recytacji, ruch sceniczny, różne formy teatralne, zajęcia rozwijające czy zabawy fundamentalne i montessoriańskie.
 • codzienne zajęcia gimnastyczne prowadzone różnymi metodami, a w tym metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, gimnastyki korekcyjnej;
 • wycieczki oraz spotkania z interesującymi gośćmi w ramach stałych programów przedszkola: „Podróżnicy”, „Poznajemy zawody”;
 • realizację autorskich programów pobudzania kreatywności dziecięcej „Jestem artystą”i „Kurtyna w górę”,
 • piknik rodzinny w ramach podsumowania roku, integrujący środowisko Przedszkola,
 • codzienny pobyt na dworze realizowany poprzez spacery, gry i zabawy w terenie (w okresie wiosenno-letnim dwa razy dziennie);
 • comiesięczną korespondencję e-mail z podsumowaniem pracy miesiąca,
 • comiesięczny biuletyn dla rodziców,
 • domową atmosferę i małe grupy przedszkolne,
 • możliwość edukacji w rozwijającym środowisku edukacji włączającej dla dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami,
 • opiekę asystenta indywidualnego dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym potrzebujących indywidualnego wsparcia
 • uroczyste obchodzenie urodzin dziecka w przedszkolu, przygotowane indywidualnie dla każdego dziecka przez nauczyciela;

OPŁATY JEDNORAZOWE na rok szkolny 2023/2024

Do opłat jednorazowych naliczone są następujące opłaty

 • wyprawka 450 zł
 • opłaty za wydarzenia artystyczne i warsztaty organizowane okazjonalnie lub wycieczki
 • ubezpieczenie ok. 40 zł
 • podręczniki – zgodnie z cennikiem wydawnictwa
 • stawka żywieniowa 10 zł /dzień (jeżeli zgłosicie Państwo nieobecność dziecka opłata jest odliczana w rozliczeniu)

ZAJĘCIA DODATKOWE na rok szkolny 2023/2024

Zajęcia, których nie obejmuje opłata za czesne:

 • Taniec towarzyski,
 • Balet,
 • Szachy,
 • Karate,
 • Piłki (przedszkoliada),
 • Terapia ręki,
 • Rękodzieło,
 • Zajęcia Eksperymentalne,
 • Psychoprofilaktyka
 • Integracja sensoryczna
 • Konsultacje z dietetykiem

NUMER KONTA:  83 1160 2202 0000 0003 4968 5571