Produkt regionalny

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

W ramach operacji pt. „Rozwój Mobilnego Centrum Terapii LOGOS”

mającej na celu wzrost konkurencyjności firmy wprowadziliśmy na rynek oraz do oferty firmy  jeden nowy produkt: sprzedaż rękodzieła ceramicznego wytwarzanego na obszarze LGD „Kraina Wokół Lublina”- ceramicznego motywatora dla dzieci w diagnozie i terapii.

Przedsięwzięcie jest innowacyjne w skali Lokalnej Grupy Działania. Rozwój przedsiębiorstwa Andrzej Woźniacki LOGOS, Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Słonecznik” poprzez świadczenie mobilnych usług paramedycznych.

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020. 

 

Zadanie realizowane jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania 

„Kraina wokół Lublina”.