Projekt

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Andrzej Woźniacki LOGOS, Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Słonecznik” informuje o realizacja projektu pt. „Rozwój Mobilnego Centrum Terapii LOGOS”.

 

Operacja mająca na celu wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek oraz do oferty firmy  dwóch nowych usług: usługi diagnostyczne, usługi terapeutyczne, oraz jednego nowego produktu: sprzedaż rękodzieła ceramicznego, innowacyjnych w skali Lokalnej Grupy Działania. Rozwój przedsiębiorstwa Andrzej Woźniacki LOGOS, Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Słonecznik” poprzez świadczenie mobilnych usług paramedycznych.

 

Cele pośrednie: 

  1. Utworzenie 2 nowych miejsc pracy.
  2. Dokonanie zakupów wpisanych w budżet projektu, niezbędnych do świadczenia nowych usług.

 

Projekt współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich za lata 2014 – 2020.