Usługi terapeutyczne i diagnostyczne

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

W ramach operacji pt. „Rozwój Mobilnego Centrum Terapii LOGOS”

mającej na celu wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadziliśmy na rynek oraz do oferty firmy  dwie nowe usługi: 

– usługi diagnostyczne: diagnoza ADOS-2, diagnoza funkcjonalna MFS, diagnoza Integracji Sensorycznej, diagnoza K- FORCE, diagnoza PEP-R, diagnoza Metodą Tomatis i QEEG

– usługi terapeutyczne: terapia Metodą Tomatis, terapia Neurofeedback, terapia SI, terapia Soundsory i Forbraine, fizjoterapia z wykorzystaniem K-FORCE, terapia pedagogiczna dzieci ze spectrum autyzmu z wykorzystaniem programów „Autilius”, terapia dzieci z afazją z wykorzystaniem programu „Logopedia pro”

 

Działanie jest innowacyjne w skali Lokalnej Grupy Działania. Rozwój przedsiębiorstwa Andrzej Woźniacki LOGOS, Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Słonecznik” poprzez świadczenie mobilnych usług paramedycznych.

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020. 

 

Zadanie realizowane jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania 

„Kraina wokół Lublina”.